Prof. Dr. Cavide Uyargil

Danışman

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1973 yılında mezun olmuştur. 5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Kürsüsünde göreve başlamıştır. 1983 yılında “Çalışma Yaşamının İnsancıllaştırılmasında İş Yapılandırmanın Yeri ve Önemi” konulu tezi ile işletme doktoru unvanını almıştır. 1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör olan Cavide Uyargil, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim dalından 2016 yılı Eylül ayında emekliye ayrılmıştır.  Halen Sabancı Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler veren Cavide Uyargil’in “Performans Yönetimi Sistemi” adlı bir kitabı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Anabilim Dalı üyeleri tarafından yazılan “İnsan Kaynakları Yönetimi” kitabında bölümleri, konusu ile ilgili çeşitli araştırmaları ve makaleleri bulunmaktadır.