Prof. Dr. Ömer Sadullah

Danışman

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1973 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları kürsüsünde doktora tezini tamamlayarak, işletme doktoru unvanını almıştır. 1998 yılında doçent olmuştur. Ağırlıklı çalışma ve ilgili alanları İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ve Çalışma Hukuku olan Ömer Sadullah, İstanbul Üniversitesi bünyesinde 12 yıl Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfında Personel İşlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Ömer Sadullah bunun dışında yurtiçinde deniz harp okulu, hava harp okulu, Beykent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzmanlık alanlarına göre dersler vermiş, ayrıca yurtdışında Azerbaycan Halk Tassarufatını İdareetme Enstitüsü, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi ve Ball State University, Indiana’da müsafir akademisyen olarak görev almıştır.