Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Yerli ve yabancı müvekkilerimize birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bu kapsamda, müvekkilerimizin ihtiyaçlarına en uygun hukuki yapının oluşturulması, hukuki durum tespitinin yapılması, sürece ilişkin tüm sözleşmelerin oluşturulması, revizyonu ve müzekeresi ile kapanış işlemlerinin yürütülmesi dahil olmak üzere tüm sürecin eksiksiz olarak işlemesi için gereken tüm hukuki desteği sağlamaktayız.