Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Yerli ve yabancı müvekkilerimize birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık vermekteyiz. Bu kapsamda, gerek yatırımcı gerekse start-up müvekkilerimizin ihtiyaçlarına en uygun hukuki yapının oluşturulması, niyet mektubu ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması, hukuki durum tespitinin yapılması, sürece ilişkin Hissedarlararası Sözleşme dahil tüm sözleşmelerin oluşturulması ve müzekeresi ile kapanış işlemlerinin yürütülmesi dahil olmak üzere tüm sürecin eksiksiz olarak işlemesi için gereken tüm hukuki desteği sağlamaktayız.