Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Müvekkillerimizin ticari faaliyetleri başta olmak üzere karşılaştıkları her türlü ihtilafın, dava, icra takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözüm süreçlerini başarıyla takip etmekte; müvekkillerimize ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözüm yollarını sunmak amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bunun yanı sıra, hukuki yollara başvurmadan anlaşma ile sonuçlanabilecek uyuşmazlıklar için gereken çözüm yöntem ve alternatiflerini müvekkilerimize sunmakta ve gerek dava şartı gerekse ihtiyari arabuluculuk faaliyetini yürütmekteyiz.