Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanında müvekkilerimize hukuki hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin araştırma yapılması ve danışmanlık verilmesi, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazları ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeleri yapmakta ve gerekli işlemleri yürütmekteyiz.