Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası mevzuatı ışığında yatırımcı ve finansal kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca, müvekkillerimize değişen sermaye piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları ve tam uyumluluk göstermeleri hususunda da destek olmaktayız.

Bu kapsamda çeşitli borçlanma araçlarının ihracı ve söz konusu borçlanma araçlarının yurtiçi ve yurtdışı borsalara kote edilmesi, türev sözleşme, teminat yönetimi sözleşmesi ve Uluslararası Standart Sözleşmelerin (ISDA. GMRA, GMSLA v.b.) hazırlanması ve müzakeresi, yerel ve sınır ötesi mevzuata uyumluluk ve yatırım fonları, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve yerel/uluslararası saklama konularında hukuki danışmanlık ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması da dahil olmak üzere sermaye piyasası ile ilgili pek çok alanda derin bilgi ve deneyimimiz bulunmaktadır.