Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkilerimize ticari iş ve işlemlerindeki ihtiyaçları kapsamında hukuki danışmanlık vermekteyiz. Özellikle, müvekillerimiz taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi, ticari konularda hukuki görüş verilmesi, şirket, iştirak, ortak girişim ve irtibat ofislerinin kurulumu, hisse devri işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, sermaye artırım- azaltım, yönetim kurulu, genel kurul gibi kurumsal hukuk işlerinin yürütülmesi konularında destek vermekteyiz.