Sözleşme Danışmanlığı ve Hukuki Danışmanlık

Sözleşme Danışmanlığı ve Hukuki Danışmanlık

Şirketlerin taraf olduğu veya olabileceği mal/hizmet satın alma,  satış sözleşmeleri, gizlilik sözleşmesi, acentelik sözleşmesi, işbirliği sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, son kullanıcı sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, bankacılık sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri gibi her türlü ticari sözleşme taslaklarının oluşturulması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, revizyonu ve müzakeresinin yürütülmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Ayrıca, müvekkilerimize ticari ilişkiler kapsamında olabilecek hukuki sorunlara ilişkin görüş verilmesi; ihtarname keşide edilmesi; Şirketin mevcut ya da oluşturulacak yeni ürün/hizmetlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması; resmi kurumlardan gelebilecek yazı/müzekkerelere yanıt oluşturulması; işçi-işveren ilişkileri kapsamında gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ile diğer her türlü günlük hukuki danışmanlık taleplerinin karşılanması konularında destek vermekteyiz.