Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasına yönelik Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı (KVKK ve GDPR) çerçevesinde sahip olduğumuz geniş bilgi ve deneyimler ışığında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Müvekkillerimize, süreç ve hizmetlerinin mevzuata uyumlu hale getirilmesi, uyum ve denetim projelerinin yürütülmesi, kişisel veri envanterlerinin hazırlanması, gerekli yasal metin ve sözleşme taslaklarının oluşturulması, idari kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi ve bu alanda gerçek ve tüzel kişilerin karşı karşıya kalabileceği hukuki, idari ve cezai süreçlerin yürütülmesi dahil olmak üzere her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Bunun yanı sıra, mevzuatın getirdiği kültür değişiminin hayatın her alanına entegre edilmesi amacıyla şirket içi farkındalık eğitimleri de vermekteyiz.